הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 16 אוקטובר 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:29
עלות השחר (עלות השחר):
06:01
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:45
זריחה (הנץ החמה):
09:33
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:26
חצות (היום):
12:55
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:48
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:59
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:45
הדלקת נרות:
18:07
שקיעת החמה (שקיעה):
18:32
לילה (צאת הכוכבים):
00:26
חצות הלילה (הלילה):
57:24 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):