ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 5. ינואר 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:20
עלות השחר (עלות השחר):
05:55
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:42
זריחה (הנץ החמה):
09:12
סוף זמן קריאת שמע:
10:03
סוף זמן תפילת שחרית:
11:46
חצות (היום):
12:12
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:46
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:51
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:50
שקיעת החמה (שקיעה):
17:18
לילה (צאת הכוכבים):
23:46
חצות הלילה (הלילה):
51:19 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):