הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 11 ינואר 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:21
עלות השחר (עלות השחר):
05:55
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:42
זריחה (הנץ החמה):
09:13
סוף זמן קריאת שמע:
10:05
סוף זמן תפילת שחרית:
11:48
חצות (היום):
12:15
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:50
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:55
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:55
שקיעת החמה (שקיעה):
17:34
צאת השבת:
23:48
חצות הלילה (הלילה):
51:41 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):