ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 24. יוני 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:02
עלות השחר (עלות השחר):
04:44
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:36
זריחה (הנץ החמה):
09:07
סוף זמן קריאת שמע:
10:19
סוף זמן תפילת שחרית:
12:43
חצות (היום):
13:20
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:55
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:25
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:29
הדלקת נרות:
19:51
שקיעת החמה (שקיעה):
20:20
לילה (צאת הכוכבים):
00:43
חצות הלילה (הלילה):
71:55 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

נציגי מצרים הופיעו בפני המלך אלכסנדר מוקדון, ותבעו שהיהודים ישלמו להם את הכסף והזהב שלקחו עמם ביציאת מצרים. בהסכמת החכמים ניגש גביהא בן פסיסא למשפט כנציג היהודים.

מנין לכם שהיהודים לקחו עמם כסף וזהב? הקשה פסיסא, והמצרים השיבו בגאון "כתוב בתורה"!. אם כך, אמר להם גביהא, באותה תורה נכתב שהיהודים היו עבדים במשך 210 שנים ולא קיבלו שכר על-כך. כעת יהיה עליכם לשלם לנו על שכר עבודתנו. המצרים המבוהלים הבחינו כי יהיה עליהם לשלם סכום עתק, ונמלטו מבלי לשוב.

בזמן התלמוד היו מציינים יום זה כיום שמחה.

בין מיליוני היהודים שנהרגו באכזריות בזמן השלטון הרומאי היו "עשרה הרוגי מלכות", צדיקים ומנהיגים מפורסמים שנרצחו, ומוזכרים מידי שנה בתפילה מיוחדת הנאמרת ביום כיפור. שלושה מהם - רבי שמעון בן גמליאל, רבי ישמעאל בן אלישע ורבי חנינה סגן הכוהנים - נרצחו בכ"ה בסיון.