ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 23. יוני 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:02
עלות השחר (עלות השחר):
04:44
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:36
זריחה (הנץ החמה):
09:07
סוף זמן קריאת שמע:
10:19
סוף זמן תפילת שחרית:
12:43
חצות (היום):
13:20
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:55
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:25
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:51
שקיעת החמה (שקיעה):
20:19
לילה (צאת הכוכבים):
00:43
חצות הלילה (הלילה):
71:55 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

7 חודשים לאחר תחילת המבול, ו17 ימים לאחר שהמים שכיסו את פני הארץ החלו לסגת, התיבה שהגנה על נח, משפחתו והחיות והבהמות השונות נחה על הר אררט.

החשמונאים כבשו את מגדל צור מידי היוונים וקבעו את היום ליום טוב.