ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 2. אפריל 2021

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:10
עלות השחר (עלות השחר):
05:44
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:28
זריחה (הנץ החמה):
09:34
סוף זמן קריאת שמע:
10:37
סוף זמן תפילת שחרית:
12:44
חצות (היום):
13:17
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:27
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:46
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:39
הדלקת נרות:
19:01
שקיעת החמה (שקיעה):
19:26
לילה (צאת הכוכבים):
00:43
חצות הלילה (הלילה):
63:22 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
חול המועד של פסח
חמישה ימים לעומר
הלילה סופרים: 6
היסטוריה יהודית

לאחר מרדף קצר השיגו פרעה וצבאו את בני-ישראל והקיפו אותם כאשר בפניהם עומד ים סוף. בני-ישראל הנבוכים נחלקו לקבוצות שונות; חלקם ביקשו להתאבד, אחרים ביקשו להיכנע למצריים, כשאחרים טענו כי יש להתפלל לאלוקים שיושיע אותם.

אך אלוקים ציווה להם להתקדם הלאה: וכך הם אכן עשו. ים סוף נבקע בפניהם בלילה לאחר-מכן.

הלכות ומנהגים

הימים שבין החג הראשון של פסח ושביעי של פסח, מכונים בשם "חול המועד". בעוד החג עצמו אסור במלאכה, הרי שבחול המועד מותר לעשות מלאכה כזו שללא עשיייתה ייגרם הפסד מרובה.

כמו-כן, במהלך ימי חול המועד אומרים "יעלה ויבוא" בתפילות ובברכת המזון, מוסיפים את אמירת ה"הלל", קוראים בתורה קריאה מיוחדת המתאימה לימי החג, ומוסיפים את תפילת ה"מוסף".

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". היום אנו מתחילים בספירת העומר, ונספור "שישה ימים לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "יסוד שבחסד".

נהוג להישאר ערים במשך לילה זה ולהקדיש את הלילה ללימוד התורה, כהכרת תודה לאלוקים על נס קריעת ים סוף.