הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 19 מרץ 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:29
עלות השחר (עלות השחר):
05:02
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:46
זריחה (הנץ החמה):
08:45
סוף זמן קריאת שמע:
09:46
סוף זמן תפילת שחרית:
11:48
חצות (היום):
12:20
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:23
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:40
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:52
שקיעת החמה (שקיעה):
18:17
לילה (צאת הכוכבים):
23:48
חצות הלילה (הלילה):
61:06 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בני ישראל החלו את בניית המשכן, בית עראי לשכינה שנדד עמם במדבר, בשנת ב'תמח לבריאת העולם (1312 לפנה"ס). בניית המשכן החלה בי"א בתשרי, שישה חודשים לאחר שיצאו ממצרים, שלושה חודשים לאחר ההתגלות האלוקית ומתן תורה בהר סיני, ושמונים יום לאחר שעבדו לעגל הזהב.

אך הציווי האלוקי להקים את המשכן בא רק בכ"ג באדר, כאשר משה רבינו הצטווה לפתוח בתקופה של "שבעת ימי המילואים", במהלכה הוקם המשכן מדי בוקר ופורק בערב. משה רבינו שימש בתקופה זו ככוהן גדול, וחינך את אהרון ובניו לעבודת הכהונה. רק בראש חודש בניסן הוקם המשכן באופן קבוע, ואהרון ובניו קיבלו את הכהונה, והשכינה שרתה במשכן.

הרב יצחק מאיר אלתר, מחבר "חידושי הרי"ם (פרשנות על התלמוד ועל השולחן ערוך), היה תלמיד של המגיד מקוזניץ ורבי שמחה בונים מפשיסחא, ומייסד חסידות גור. כל 13 בניו נפטרו בחייו, ונכדו, רבי יהודה ליב אלתר (ה"שפת אמת") מילא את מקומו לאחר פטירתו.