ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 27. פברואר 2021

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:54
עלות השחר (עלות השחר):
05:27
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:10
זריחה (הנץ החמה):
09:00
סוף זמן קריאת שמע:
09:58
סוף זמן תפילת שחרית:
11:53
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:17
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:29
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:37
שקיעת החמה (שקיעה):
18:13
צאת השבת:
23:53
חצות הלילה (הלילה):
57:48 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
שושן פורים
היסטוריה יהודית

למרות שהקרבות ברחבי הממלכה הסתיימו בי"ג באדר, קיבלו יהודי שושן הבירה רשות להמשיך ולהילחם באויביהם גם ביום י"ד באדר. רק בט"ו נחו היהודים ויכלו לחגוג את שמחת החג. עד היום, יהודי שושן והיהודים המתגוררים בערים מוקפות חומה, חוגגים את יום ט"ו כחג הפורים.

הלכות ומנהגים

יום "שושן פורים" הוא היום בו היהודים המתגוררים בערים מוקפות חומה מימות יהושע בן נון - כירושלים - חוגגים את חג הפורים, לציון החג שנחגוג בשושן ביום ט"ו באדר.

כאשר שושן פורים חל בשבת - כבשנה זו - יחגגו יהודי הערים המוקפות חומה את החג במשך שלושה ימים, והוא מכונה "פורים משולש": את מצוות קריאת המגילה ומתנות לאביונים יקיימו ביום שישי; אמירת "ועל הניסים" בתפילות ובברכת המזון ביום שבת; ומשלוח מנות וסעודת פורים ביום ראשון.

יצויין כי זוהי תופעה מיוחדת בשל העובדה שחג הפורים ה"רגיל" (י"ד באדר) לעולם לא יכול לחול בשבת.