ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 10. מרץ 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:41
עלות השחר (עלות השחר):
05:14
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:58
זריחה (הנץ החמה):
08:52
סוף זמן קריאת שמע:
09:52
סוף זמן תפילת שחרית:
11:51
חצות (היום):
12:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:20
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:35
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:45
שקיעת החמה (שקיעה):
18:10
לילה (צאת הכוכבים):
23:50
חצות הלילה (הלילה):
59:32 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

משה נולד במצרים בו' באדר בשנת ב'שסח לבריאת העולם (1393 לפנה"ס), ונפטר ביום ההולדת המאה ועשרים שלו, בז' באדר ב'תפח (1273 לפנה"ס).

במאה השתים-עשרה נוסד מוסד חדש בשם "אינקוויזיציה", שמטרתו למצוא כופרים בדת הנוצרית. מאוחר יותר, הוטלו עליהם עונשי מוות. בשנת 1481 נוסדה האינקוויזיציה הספרדית, והחלה לחשוף את זהותם של ה"אנוסים", יהודים שנאלצו להמיר את דתם אך שמרו על הדת היהודית בסתר. הפעם הראשונה בה הוצאו יהודים להורג בטקס פומבי היה ביום זה בסביליה שבדרום ספרד

הלכות ומנהגים

ביום זה נוהגים חברי ה"חברא קדישא" המתעסקים בקבורה להתכנס ולערוך משתה. מנהג זה מתבסס על המסורת שאלוקים עצמו קבר את משה ביום מותו - ז' באדר.