ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי כ״ב. כסלו ה׳תשפ״ג

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:12
עלות השחר (עלות השחר):
05:47
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:35
זריחה (הנץ החמה):
09:03
סוף זמן קריאת שמע:
09:54
סוף זמן תפילת שחרית:
11:36
חצות (היום):
12:02
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:35
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:39
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:16
הדלקת נרות:
16:38
שקיעת החמה (שקיעה):
17:06
לילה (צאת הכוכבים):
23:36
חצות הלילה (הלילה):
50:58 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):