ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני א. כסלו ה׳תשפ״ה

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:03
עלות השחר (עלות השחר):
05:37
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:25
זריחה (הנץ החמה):
08:55
סוף זמן קריאת שמע:
09:47
סוף זמן תפילת שחרית:
11:30
חצות (היום):
11:57
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:31
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:36
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:36
שקיעת החמה (שקיעה):
17:03
לילה (צאת הכוכבים):
23:30
חצות הלילה (הלילה):
51:35 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
ראש חודש
היסטוריה יהודית

בתלמוד מובא כי בארץ ישראל חודש כסלו פותח את עונת החורף.

בראש חודש כסלו חסידי חב"ד מציינים בשמחה את יום החלמתו של הרבי מהתקף לב חמור שעבר במהלך ה'הקפות' בשמיני עצרת, תשל"ח (1977).

ראה גם: מחלה ואתגר

הלכות ומנהגים

היום הוא היום השני של ראש חודש כסלו. (כאשר לחודש שלושים יום, חוגגים את היום האחרון של החודש שעבר וכן את היום הראשון של החודש הבא בתור ראש חודש).

במהלך תפילות היום מוסיפים תפילות מיוחדות: אומרים יעלה ויבוא במהלך התפילה, "חצי הלל", וכן תפילת מוסף (במידה וראש חודש חל בשבת, מוסיפים קטעים מיוחדים בתפילת מוסף של שבת). אין אומרים תחנון.

רבים מציינים את ראש החודש בסעודה חגיגית ובמיעוט עשיית מלאכה. מנהג זה האחרון נפוץ במיוחד אצל נשי ישראל.