ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני י״ב. תשרי ה׳תשפ״ה

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:27
עלות השחר (עלות השחר):
06:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:44
זריחה (הנץ החמה):
09:33
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:26
חצות (היום):
12:56
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:49
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:01
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:09
שקיעת החמה (שקיעה):
18:34
לילה (צאת הכוכבים):
00:26
חצות הלילה (הלילה):
57:42 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

רבי אברהם, בנו של רבי דובער "המגיד ממעזריטש" וחבר ללימודים של רבי שניאור זלמן מליאדי, נפטר ביום זה. הוא כונה "אברהם המלאך" בשל צדיקותו.