ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון ג. אלול ה׳תשפ״ג

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:46
עלות השחר (עלות השחר):
05:22
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:08
זריחה (הנץ החמה):
09:24
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:44
חצות (היום):
13:18
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:38
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:01
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:20
שקיעת החמה (שקיעה):
19:46
לילה (צאת הכוכבים):
00:44
חצות הלילה (הלילה):
66:35 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

הרב אברהם יצחק קוק הפך לרב הראשי האשכנזי הראשון לישראל לאחר תחילת המנדט הבריטי בשנת 1920. הוא היה מקובל ואבי התנועה הציונית-דתית, ונפטר ביום זה.

הלכות ומנהגים

על-פי תקנת הבעל שם טוב (ראה "הלכות ומנהגים" של א באלול), אומרים היום פרקים ז-ח-ט בתהילים.