ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת כ״ח. סיון ה׳תשפ״ג

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:01
עלות השחר (עלות השחר):
04:43
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:34
זריחה (הנץ החמה):
09:06
סוף זמן קריאת שמע:
10:17
סוף זמן תפילת שחרית:
12:41
חצות (היום):
13:18
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:54
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:24
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:49
שקיעת החמה (שקיעה):
20:32
צאת השבת:
00:41
חצות הלילה (הלילה):
71:54 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

לאחר שנמלט מפריז הכבושה בידי הנאצים, ולאחר ששהה מספר חודשים בעיר ווישי שבצרפת, הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן זי"ע עלה יחד עם זוגתו הרבנית חיה מושקא שניאורסאהן על סיפון הספינה "סורפו פינטו" בליסבון שבפורטוגל. בכ"ח בסיון הוא הגיע לחופי ניו יורק.

זמן קצר לאחר שהגיע לארצות הברית, חמיו, הרבי הקודם מליובאוויטש, מינה אותו לעמוד בראש הזרוע החברתית והחינוכית של תנועת חב"ד לצד מוסד ההו"ל של התנועה. במשך השנים הבאות עמד הרבי בראש המוסדות "מרכז לעניני חינוך" "מחנה ישראל" והוצאת הספרים "קה"ת".

הלכות ומנהגים

שבת-קודש לפני ראש חודש מכונה בשם "שבת מברכים". אנו מברכים את החודש בברכה מיוחדת הנאמרת לפני תפילת מוסף. היום אנו מברכים את חודש תמוז, שיחול בשבוע הבא בימים שני ושלישי.

קודם ברכת החודש, נהוג להכריז את זמן ה"מולד", הזמן בו הירח החדש מופיע.

מנהג חב"ד לקרוא את ספר התהלים בבוקר יום השבת, לאחר-מכן ללמוד מאמר חסידות, ולאחר התפילה לערוך התוועדות (התכנסות רעים) חסידית