ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי י״ד. אייר ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:10
עלות השחר (עלות השחר):
04:49
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:39
זריחה (הנץ החמה):
09:06
סוף זמן קריאת שמע:
10:16
סוף זמן תפילת שחרית:
12:37
חצות (היום):
13:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:45
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:13
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:36
שקיעת החמה (שקיעה):
20:04
לילה (צאת הכוכבים):
00:37
חצות הלילה (הלילה):
70:25 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
פסח שני
תשעה ועשרים יום לעומר
הלילה סופרים: 30
היסטוריה יהודית

שנה לאחר שיצאו ממצרים, הורה האלוקים לבני ישראל לשוב ולהקריב את קורבן הפסח ביום בו עשו זאת בשנה קודם לכן, בי"ד בניסן. קבוצת אנשים שהייתה טמאה התלוננה לפני משה כי אין באפשרותם להקריב את הפסח, שכן הצו האלוקי אסר על טמאים להקריב את זבח הפסח. בתגובה, אמר האלוקים למשה כי כל מי שיהיה טמא, או בדרך רחוקה מן המקדש, יקריב את קורבן הפסח חודש לאחר מכן, בי"ד באייר.

לאחר שעלו לשלטון בשנת 1933, שרפו הנאצים אלפי ספרי קודש בי"ד באייר.

אדולף אייכמן ימ"ש שתפס תפקיד מרכזי בביצוע "הפתרון הסופי" של היטלר, נתפס על-ידי סוכני המוסד בבואנוס איירס, ארגנטינה. אייכמן היה ממונה על משלוחי יהודים לתאי הגזים, כאשר בשנת 1944 נרצחו על-ידו 400 אלף יהודים תוך 5 שבועות בלבד.

לאחר המלחמה אייכמן נמלט לארגנטינה שם התחבא תחת זהות מזוייפת במשך עשר שנים עד שנתפס בשנת 1960. סוכני המוסד הבריחו אותו לישראל, שם נערך משפט פומבי כשהוא נמצא אשם בפשעים נגד האנושות.

במשך חודשי המשפט עלו לדוכן העדות עשרות עדים שחשפו את הזוועות שהתרחשו במחנות ההשמדה. הוא נמצא אשם, ונתלה בכלא רמלה בשנת 1962.

הלכות ומנהגים

נהוג לאכול מצה ביום זה המכונה "פסח שני". כמו-כן, אין אומרים בתפילה את קטעי ה"תחנון".

התורה ציוותה עלינו לספור שבעה שבועות "ממחרת השבת" (דהיינו, ממחרת חג הפסח) כאשר בתום שבעה שבועות אלו אנו חוגגים את חג ה"שבועות". הלילה נספור "שלושים יום שהם ארבעה שבועות ושני ימים לעומר".

על-פי הקבלה, מידותיו של האדם מורכבות משבע מידות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. מידות אלו כלולות זה בזה ויחדיו הם יוצרות 49 מידות. בכל יום עד חג השבועות, נברר מידה אחת ממידות אלו. היום נברר את המידה "גבורה שבהוד".