ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי ד. אדר ה׳תשפ״ה

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:48
עלות השחר (עלות השחר):
05:21
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:05
זריחה (הנץ החמה):
08:56
סוף זמן קריאת שמע:
09:55
סוף זמן תפילת שחרית:
11:52
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:18
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:32
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:41
שקיעת החמה (שקיעה):
18:06
לילה (צאת הכוכבים):
23:52
חצות הלילה (הלילה):
58:36 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

רק 14 שנה לאחר פטירתו, הובאה גופתו של המהר"ם לקבורה לאחר שנפדתה על-ידי ר' אלכסנדר בן שלמה (סוסקינד) וימפן.

המהר"ם היה סמכות הלכתית מוערצת בגרמניה, שחיבר אלפי תשובות הלכתיות וכן פירוש לתלמוד. בשנת 1283 הוא נאסר על-ידי השלטונות שתבעו עבורו סכום עתק. המהר"ם לא הרשה לקהילה היהודית לפדות אותו, על-פי ההלכה המובאת בתלמוד שאין לפדות שבויים בסכום עתק כדי שלא לגרום תקריות דומות בעתיד. במשך שנים רבות תלמידו של המהר"ם, ר' שמעון בן צדוק, היה מבקר אותו בבית הכלא ושומע ממנו דברי תורה שהועלו על ספר בשם "התשב"ץ".

רק 14 שנה לאחר מיתתו, פדה ר' אלכסנדר את גופת רבי מאיר שהובאה לקבורה. בסופו של דבר, זכה ר' להיקבר ליד המהר"ם.

ד' באדר הוא יום הפטירה של רבי ליב שרה'ס, תלמיד הבעש"ט ואחד מהצדיקים הנסתרים. רבי ליב היה נוהג לנדוד מעיר לעיר ולקבץ כספים עבור פדיון שבויים ותמיכה בצדיקים הנסתרים.

בשנת 1555 הורה האפיפיור דאז להקים גטו מיוחד עבור היהודים ברומא שהיה נעול בשעות הלילה. מלבד הגטו, נשללו זכויות בסיסיות מהיהודים. במהלך המהפיכה הצרפתית, איטליה נכבשה על-ידי נפוליאון ובד' באדר הגטו נסגר באופן רשמי. למרות זאת, זמן קצר לאחר שהאפיפיורים חזרו לשלטון הם הפעילו את הגטו מחדש.