ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון כ״ה. שבט ה׳תשפ״ה

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:58
עלות השחר (עלות השחר):
05:31
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:15
זריחה (הנץ החמה):
09:02
סוף זמן קריאת שמע:
10:00
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:15
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:26
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:34
שקיעת החמה (שקיעה):
17:59
לילה (צאת הכוכבים):
23:53
חצות הלילה (הלילה):
57:10 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):