ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי כ״ג. שבט ה׳תשפ״ה

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:00
עלות השחר (עלות השחר):
05:33
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:17
זריחה (הנץ החמה):
09:04
סוף זמן קריאת שמע:
10:00
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:24
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:14
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:25
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:10
הדלקת נרות:
17:32
שקיעת החמה (שקיעה):
17:58
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
56:51 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

לאחר סיפור "פילגש בגבעה", תקפו כוחות צבא ישראל את אנשי שבט בנימין. המלחמה כמעט והביאה להכחדת שבט בנימין (הסיפור מובא בספר שופטים, פרקים יט-כא).