ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני י״ב. שבט ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:20
עלות השחר (עלות השחר):
05:53
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:40
זריחה (הנץ החמה):
09:14
סוף זמן קריאת שמע:
10:07
סוף זמן תפילת שחרית:
11:52
חצות (היום):
12:19
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:57
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:03
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:05
שקיעת החמה (שקיעה):
17:31
לילה (צאת הכוכבים):
23:52
חצות הלילה (הלילה):
52:41 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):