ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי ט. טבת ה׳תשפ״ה

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:21
עלות השחר (עלות השחר):
05:55
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:42
זריחה (הנץ החמה):
09:13
סוף זמן קריאת שמע:
10:04
סוף זמן תפילת שחרית:
11:48
חצות (היום):
12:14
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:49
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:54
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:54
שקיעת החמה (שקיעה):
17:21
לילה (צאת הכוכבים):
23:48
חצות הלילה (הלילה):
51:36 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

עזרא, שהנהיג את שיבת היהודים לארץ ישראל אחרי גלות בבל, פיקד על בניית בית המקדש השני, קידש את כ"ד ספרי הקודש (ה"תנ"ך") וכראש הכנסת הגדולה חקק חוקים רבים, ביניהם את נוסח התפילה, נפטר ביום ט בטבת בשנת ג'תמח לבריאת העולם (313 לפנה"ס) – 1000 שנה לאחר יציאת מצרים. פטירת עזרא מציינת את סיום תקופת הנביאים.