הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי י״ז טבת ה׳תשפ״א

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:19
עלות השחר (עלות השחר):
05:54
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:42
זריחה (הנץ החמה):
09:11
סוף זמן קריאת שמע:
10:02
סוף זמן תפילת שחרית:
11:44
חצות (היום):
12:11
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:44
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:48
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:26
הדלקת נרות:
16:48
שקיעת החמה (שקיעה):
17:15
לילה (צאת הכוכבים):
23:44
חצות הלילה (הלילה):
51:08 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):