ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי ו. ניסן ה׳תשפ״ה

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:07
עלות השחר (עלות השחר):
05:41
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:25
זריחה (הנץ החמה):
09:32
סוף זמן קריאת שמע:
10:36
סוף זמן תפילת שחרית:
12:44
חצות (היום):
13:16
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:27
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:47
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:41
הדלקת נרות:
19:03
שקיעת החמה (שקיעה):
19:28
לילה (צאת הכוכבים):
00:43
חצות הלילה (הלילה):
63:42 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

העיר עפולה בצפון ישראל נוסדה ביום זה בשנת 1925. היא קיבלה את השם עפולה על-שם מגדל 'עופל', המתואר בפגישת הנביא אלישע ונעמן שר צבא ארם. בשל קירבתה לג'נין היא היוותה מטרה להתקפות טירוריסטיות בשנים האחרונות.

הלכות ומנהגים

היום אנו קוראים (ראה: "הנשיא היומי" – א ניסן) על קורבנו של נשיא שבט גד, אליסף בן דעואל.

טקסט של ה"נשיא" היומי