ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי ד. ניסן ה׳תשפ״ה

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:10
עלות השחר (עלות השחר):
05:44
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:28
זריחה (הנץ החמה):
09:34
סוף זמן קריאת שמע:
10:37
סוף זמן תפילת שחרית:
12:44
חצות (היום):
13:17
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:27
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:46
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:01
שקיעת החמה (שקיעה):
19:26
לילה (צאת הכוכבים):
00:43
חצות הלילה (הלילה):
63:22 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

היום אנו קוראים (ראה: "הנשיא היומי" – א ניסן) על קורבנו של נשיא שבט ראובן, אליצור בן שדיאור.

טקסט של ה"נשיא" היומי