דברי האמנית: כל אחד משבעת המינים מייצג סוג אחד בעם ישראל. עלינו לגדול יחד על עץ אחד בשלווה. המיים מייצגים את השפע שבורא העולם משפיע לנו בגשמיות וברוחניות. התתורה נמשלת למים.