דברי האמנית: לכל אתגר העומד מולנו, אנו יכולים לבחור דרך איזו עדשה לראות את המצב.