ב"ה
אמנות בשביל הנשמה

פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון

30. December 2012 11:00

דברי האמנית: כל אחד משבעת המינים מייצג סוג אחד בעם ישראל. עלינו לגדול יחד על עץ אחד בשלווה. המיים מייצגים את השפע שבורא העולם משפיע לנו בגשמיות וברוחניות. התתורה נמשלת למים.

בריאה

20. December 2012 11:00

דבר האומנית: ויאמר אלוקים יהי אור: על כל פרט מהבריאה להאיר.

הבלוג נוצר בשיתוף עם ארגון יהודי להפצת אמנות יהודית..

"כישרונו הראשוני של האמן טמון ביכולתו להתרחק מקליפתם החיצונית של הדברים ותוך התעלמות מצורתם החיצונית, להתבונן אל תוך-תוכם, לראות את מהותם ולהיות מסוגל להעביר זאת בציורו".
— הרבי

דף זה מופיע בשפות אחרות