דברי האמנית: שמחה ורוממות רוח צועדים יחדיו כשאנו מתבוננים בטבע ובכל הדברים עליהם עלינו להיות אסירי תודה.