שתי מציאויות בעולם:
למטה, השתקפות המעלימה את מציאותו של האלוקים והרוחניות העליונה. כמו אמן, עלינו לאמן את עצמנו בידיעה כי שתי מציאויות אלו - אחד המה.