Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
חגים
מתי נכנס החג? מה מברכים בהדלקת הנרות? ומתי עורכים את ה'הקפות? כל מה שצריך לדעת לקראת החג
חגים
ביום השביעי והאחרון של חג הסוכות מופיע יום מיוחד: יום הושענא רבה. בזוהר נאמר על יום זה כי "ביום השביעי של חג [הסוכות] הוא סוף דין העולם ופתקים יוצאים מבית המלך."
חגים
שאלה מעניינת של קבלן יציקות
הרב שניאור אשכנזי
מה בר'ל עשה עם החוט והמחט? מה הסוד של הערבה? ומה הילדים תמיד יזכרו? - צייתנות פשוטה לקדוש ברוך הוא היא הערובה לקיום שלנו
מולטימדיה
בדיוק מאותה סיבה שיהודים מתנדנדים בלימוד תורה
חגים
בבית כלא בפלורידה יושבים כמה אסירים ישראלים. אבל הנהלת בית הכלא סירבה להכניס סוכה... קיראו את סיפורו הלא ייאמן של הרב מנדי כץ
היסטוריה
מפגשו של אלי ויזל עם הרבי ששינה את חייו.
חגים
את המים היו שואבים ממעיין השילוח בטקס חגיגי ומיוחד, ובלילות החג נערכו חגיגות המוניות בבית-המקדש בהשתתפות העם העולה לרגל
שאלות ותשובות
בזמן אמירת "יזכור", מי שההורים שלהם חיים עוזבים את בית הכנסת. למה? הסיבות מעניינות מאד

אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ויהי מורא שמים עליכם.

– פרקי אבות א
בשבעת ימי חג הסוכות אנו יוצאים מן הבית אל הסוכה, מבנה עראי המכוסה ב'סכך' מן הצומח הכשר לחג הסוכות. יש... קרא עוד… »
על-פי הקבלה, בכל יום מחג הסוכות באים לבקר אותנו 'אושפיזין' - קבוצת אורחים מיוחדים. בכל יום מנהיג אותם... קרא עוד… »
בכל יום מחג הסוכות - חוץ משבת - אנו מברכים על ארבעת המינים, הלולב, האתרוג, ההדס והערבה. הברכה על ארבעת... קרא עוד… »
בבית המקדש במהלך חג הסוכות היו מנסכים מים על המזבח. את המים היו שואבים בטקס מיוחד ובלילות החג היו... קרא עוד… »
חיפוש בתי חב"ד
עקבו אחרינו