כתוב לנו
 

כל אדם יכול לעשות את סביבתו לירושלים עיר הקודש, על-ידי ירושלים שבנפשו.

— הרבי מליובאוויטש
TheRebbe.org is a joint project of Chabad.org and Jewish Educational Media