כתוב לנו

פרשת פרשת ברכה

פרשת פרשת ברכה

 דוא"ל
מה קורה בפרשת השבוע
בטרם מותו, מברך משה את בני ישראל. לפני הברכה הוא אומר דברי שבח לבורא העולם על שנתן לבניו את התורה במעמד רווי הוד על הר סיני
איך שבט גד מסתתר ב...תפילין של ראש? איך יהושע מסתתר בתפילת עלינו לשבח? ועוד רמזים וגימטריאות לפרשת ברכה.
מי יותר חשוב - התורה או היהודי? ומה הקשר לשבירת הלוחות?
התורה האולטימטיבית, כפי שאלוקים באמת רצה שתהיה מתקבלת, יכלה להיכנס רק מרגע שמשה הקריב אותה למען בני עמו
בסוף פרשת וזאת הברכה מופיעים שמונה פסוקים המתארים את פטירתו של משה רבינו. אך אם את כל חמשת חומשי התורה כתב משה רבינו בעצמו, כיצד הוא כתב את סיפור פטירתו שלו?
Readings for פרשת ברכה
כ״ב תשרי ה׳תשע״ט
אוקטובר א, ב׳י״ח

Haftarah:
Joshua א:א-י״ח
דף זה מופיע בשפות אחרות