כתוב לנו

פרשת אחרי מות

פרשת אחרי מות

 דוא"ל
פרשת אחרי עוסקת בעבודת הכוהן הגדול ביום הכיפורים לצד איסורי העריות
על איסורי העריות בפרשת השבוע
מוסריות אינה יכולה להיקבע במשאל עם. אנו זקוקים נואשות לסמכות גבוהה מאיתנו כדי להדריך אותנו בדילמות של החיים
מה שקרה הוא, שהתחלנו לשים על עצמנו את כל אותן מסכות, ונעשינו מחושלים ומחוסנים נגד החשיפה התמידית והגירוי
לפעמים הפעילות הקהילתית מסיחה את הדעת מחיינו הפרטיים
כל אלה אין ביכולתם לפטור אותנו מתפקידנו להיות אבא יהודי טוב ואם יהודייה טובה, ואף אין פעילויות אלה פוטרות אותנו בכל דרך שהיא משמירת מצוות התורה בעצמנו
למה הברית בין עם ישראל ובורא העולם נקראת "ברית מלח"
השתוקקות מופלאה זו כמעט וגרמה לאהרון לחזור על הטעות של נדב ואביהוא ולהיכנס אף הוא לקודש הקדשים