כתוב לנו

פרשת פקודי

פרשת פקודי

 דוא"ל
מה קורה בפרשת השבוע
לאחר שסיימו את בניית המשכן והכינו את הבגדים לכוהנים, האלוקים שורה במשכן אשר בני ישראל בנו עבורו
בהתאם למסופר בפרשת השבוע על חנוכת המשכן, הפטרת פרשת השבוע עוסקת בחנוכת בית המקדש הראשון על ידי שלמה המלך
מה מיוחד במספר 603 אלף? מתי אמר אדמו"ר הזקן שהמשיח עומד להגיע? ואיזו מילה בפרשת השבוע מכילה את ראשי התיבות של שמות המלאכים? רמזים וגימטריאות מרתקות לפרשת פקודי
מה מחפש ה' בעולם גשמי שכזה?
בית הוא מקום בו אתה מרגיש חפשי. אתה יכול להיות עצמך. בלי מעצורים. גם ה' מחפש בית כזה - והוא מצא אותו בעולם גשמי ושפל
נראה שמשה רבינו היה הראשון שניהל מגבית לצרכי צדקה, והוא גם לימד אותנו כיצד צריך להתנהל ארגון צדקה
יוסי גולדמן על ה"מבחן האחרון" וגם: מה ניתן לעשות בנידון
הפרשנים מסיקים מאפיזודה זו שמי שהיו מופקדים על קרנות הצדקה הקהילתיות צריכים לראות את עצמם גם כן כמי שצריכים לתת דין וחשבון
פרשת השבוע נראית מיותרת לחלוטין; למעשה היא מעבירה לנו מסר חשוב
התורה מקדישה שתי פרשות שלמות לתיאור האווירה ששררה באותם ימים. לתת לנו תחושה של האווירה ששררה בבית אבותינו
מדרש לפרשת פקודי
בשעה שגזר פרעה על בני ישראל לא לקיים יחסי אישות, היו נשי ישראל מתחכמות...
אלישע גרינבוים עם בדיחה על משרד הביטחון הישראלי
נתינה היא דבר נהדר, אנו אוהבים אותך בשל נתינתך, אלוקים אוהב אותך והדבר ייזקף לזכותך לנצח. אבל אם אתה רוצה להיות מבורך לנצח נצחים, תפשיל את שרווליך