כתוב לנו

פרשת פרשת ויגש

פרשת פרשת ויגש

 דוא"ל
לאחר המפגש המרגש של יוסף ואחיו, משפחת יעקב מהגרת למצרים
פרשת השבוע פותחת למעשה פרק חדש בחיי האומה היהודית: לאחר המפגש המרגש של יוסף ואחיו, יעקב וכל משפחתו יורדים למצרים
דמותה של שרח – או סרח – מוזכרת במדרשים בהרחבה. היא מתוארת כאישה גיבורה וחכמה שאפילו גדולי הדור באים לבקש את עצתה. מי הייתה שרח (סרח) בת אשר? הבה נעיין במדרשים השונים ואף נפליג עד לאיראן הרחוקה
הצצה מרתקת לגימטריאות והרמזים של פרשת ויגש. מה מסתתר במפגש בין יהודה ואחיו? איך יודעים שכל צאצאיו של יעקב היו מושלמים? ועוד
ברגעים המרגשים ביותר, יעקב אומר ביטוי לא מובן. אבל מדוע?
האם משפחתו תוכל לשמור על זהותה היחודית, ולא להיעלם בתוך התרבות המצרית הרועשת? או, כיצד יתייחסו המצריים אל ה'עברים' המשונים, העובדים לא-ל בלתי נראה?
פרשת השבוע עוסקת בגלות הראשונה, וזוהי ההזדמנות לעסוק בשאלה: מדוע נבראה הגלות?
במבט שטחי נראה שמטרת הגלות היא עונש לבני ישראל על כך שלא קיימו את מצוות בורא העולם. אך ישנה הסתכלות נוספת, עמוקה יותר
לאחר 22 שנות פרידה, כשראה יעקב את יוסף הוא בחר... לומר קריאת שמע. מדוע?
ואז נודע להם שמאיר חופשי! עם אשתו! עם בניהם! עם בתו! הם קיבלו אשרות כניסה לקנדה (לא בדיוק לאמריקה, אבל לא רחוק משם)
יש לחברך בעיה? מותר לך לבכות. יש לך בעיה? תעשה משהו בנידון!
אותם מנהיגים בכו מרה על חבריהם שנפלו, אולם על עצמם הם לא ישבו ובכו, אלא שינסו מותניים והחלו במלאכת הבנייה מחדש
עם מסר חשוב לפרשת השבוע
יוסף הפגין גבורת-נפש כשהיה במצב קשה, אך הפגין גבורה גדולה יותר כשהפך למשנה למלך
אם כוח גורם לשחיתות, התוכלו לתאר לעצמכם את הפיתויים הטמונים בקבלה בו-זמנית של עושר, עוצמה ואינטליגנצייה? לא היה דבר שלא היה ביכולתו לעשות
מפגש יוסף ויעקב והיציאה מגלות מצרים לא אירעו רגע אחד אחרי המתוכנן; כך גם בגלות הנוכחית
גם במצרים היו בני ישראל שקועים בגלות ארוכה. אולם, ברגע שהגיע זמן הגאולה, לפי הבטחתו של האלוקים לאברהם בברית בין הבתרים, הוא מיהר לגאול את בני ישראל ולא עיכב אותם אפילו כהרף עין
היתה זו תוכנית גאונית של האלוקים
בברית בין הבתרים, אלוקים נתן לאברהם את הבחירה: האם ילדיך יסבלו גלות או גיהינום? אברהם בחר בגלות
יוסף יכל לבנות ישיבה מפוארת, אך יעקב בחר ביהודה המהגר שיעשה זאת
הקונפליקט שבין יוסף לאחיו היה עמוק יותר מסכסוך על כתונת פסים או על חלקו של בן אהוב בחיבתו של אביו. היה זה קונפליקט בין שתי השקפות עולם, בין שתי גישות לחיים כיהודי בעולם של עובדי אלילים
רמזיו של יוסף ליעקב ביקשו לנחם ולהרגיע את אביו הזקן
יוסף ידע ששיבת אחיו לכנען עם החדשות "יוסף חי" תגרום לאביו לא רק שמחה אלא גם עוגמת נפש רבה, שכן יעקב יגלה אז שהאחים – בניו שלו – מכרו את יוסף לעבדות
בנדודינו ברחבי העולם עלינו לוודא כי אנו לא נטמעים ונעלמים
כמה מסבינו וסבתותינו סירבו להזמנה לעזוב את מזרח אירופה במאה האחרונה, משום שאמריקה הייתה בעיניהם בבחינת "א טריפה מדינה"?
Readings for פרשת ויגש
ה טבת ה׳תשע״ח
דצמבר כ״ג, ב׳י״ז


Haftarah:
Ezekiel ל״ז:ט״ו-כ״ח
דף זה מופיע בשפות אחרות