כתוב לנו

מה חושבת היהדות על האסטרולוגיה?

מה חושבת היהדות על האסטרולוגיה?

על חוזים בכוכבים והגירסה היהודית

 דוא"ל

חזאות לסוגיה היא עסק רציני. ממדור האסטרולוגיה בעיתון של סופשבוע ועד ליועצי חברות גדולות, ישנם הרבה אנשים שמוכנים להרוויח מתשוקתנו הבלתי נדלית לדעת את הבלתי נודע. תכופות כשאני מהרהר בשינויים גדולים בחיי, אני מתפתה לבדוק את ההורוסקופ שלי. האם יש בכך פסול? האם אדם אינטליגנטי יכול להאמין באסטרולוגיה בלי להרגיש מגוחך?

יש משהו מרתק בעובדה שהרבנים בתקופת התלמוד נתנו משקל ניכר לאסטרולוגיה. כתוב בתלמוד: "משנכנס אדר מרבין בשמחה. אמר רב פפא: על יהודי להיזהר מלגשת למשפט עם גויים בחודש אב כי מזלו רע, ולהשתדל להתדיין עמו בחודש אדר, כי מזלו טוב" (מסכת תענית, דף כט).

האסטרולוגיה אינה רק גורם שיש להביא בחשבון כשמתכננים אירועים עתידיים – אלא היא גם משפיעה על הטבע האנושי. על פי התלמוד, אדם שנולד תחת קונסטלציית השמש ישיג שלטון וגדולה, ואילו אדם שנולד בסימן נוגה יהפוך עשיר ולא מוסרי. מי שנולד בסימן הירח יסבול מצרות צרורות. מי שנולד בסימן מאדים יהפוך למנתח או לשוחט1. לכן הרבנים רואים את יום הולדתו של האדם כיום שבו המזל הנקבע על-ידי הכוכבים הוא בשיא השפעתו.2

בכל זה מקופלת סתירה לא נוחה. אמנם האסטרולוגיה בולטת במחשבה הרבנית, וההלכה קובעת שלא לדרוש באסטרולוגים.3 אולם, אם האסטרולוגיה היא מדע אמיתי מדוע שלא ניוועץ בה?

המשל הבא מתוך המדרש שופך אור על שאלה זו.

מלך אחד כבש אזור חדש והנתינים החדשים החליטו לכונן קשרים עם השליטים החדשים. חלקם החליטו להתחנף לדוכסים, חלקם – לאבירים וחלקם – לשרים. היה שם חכם אחד שהכריז: "אני אצור קשר רק עם המלך עצמו". הסיבה שנתן לכך הייתה זו: "כל השרים, האבירים והדוכסים יתחלפו, אך המלך תמיד יישאר מלך".4

ממשיך המדרש ואומר: ישנם אנשים שמייחסים כוח למזלות ומבקשים לשרת אותם. אבל אלו המאמינים בא-ל אחד מבינים שאלוקים הוא הכוח העליון וכי כל שאר הכוחות אינם אלא משרתיו הצייתניים שמבצעים את רצונו.

כיוון שכל דבר ביקום כפוף לחוקי סיבה ותוצאה, הרי לפי הטבע, חודש אדר הוא חודש המזל מבחינה אסטרולוגית וליום הולדת יש פוטנציאל אסטרולוגי ייחודי עבור החוגג אותו. אולם להסתמך על האסטרולוגיה עשוי להוביל אדם להסיק כי הטבע יש לו חיים משלו, וכי לספירות השמימיות יש כוחות שאינם מצייתים לרצון אלוקים. למעשה, אלה אינם אלא התגשמות הרצון האלוקי. זוהי הסיבה שבגללה התפילה חשובה כל כך. החיים הרגילים מבקשים לשכנענו שהחיים מוכתבים על ידי חוקי הטבע. התפילה מזכירה לנו כי הטבע נשלט על ידי אלוקים.

המסר הוא ברור: הטבע וחוקיו – כולל אמיתות אסטרולוגיות – אמנם משפיעים על חיינו. הם מציגים בפנינו זמנים ונסיבות טובים יותר וטובים פחות, ומטביעים באופיינו תכונות ונטיות מסוימות. אולם עלינו להכיר בעובדה כי הכוח העליון והמוחלט אינו של ה"טבע" אלא של בורא שמים וארץ.5

יש לציין כי כל האמור כאן לא נועד לדבר בשבח ה"אסטרולוגיה" המודרנית שנהוגה על ידי אסטרולוגים פופולריים ואשר מתפרסמת בעיתונים ובאינטרנט, ושסביר כי כמעט ואין קשר בינה לבין מדע האסטרולוגיה העתיק שנזכר בתלמוד.

הערות שוליים
1.

תלמוד בבלי מסכת שבת דף קנו. אף שהקונצנזוס הרבני בעינו עומד באשר לכך שהיהודים לא מושפעים מן המזל, הרי איש התלמוד הדגול הרב יום טוב בן אברהם אשבילי (נולד בערך בשנת 1300) מציע כי בהקשר הזה יש להבין את המלה "מזל" כמונח כולל למלה "צו" ולא ל"קונסטלציות הכוכבים". אי לכך, הוא מציע שכשהרבנים בתלמוד אומרים שהיהודים לא מושפעים מן המזל, הם מתכוונים לכך שביכלתם לבטל את הגזירות האלוקיות על ידי עשיית מעשים טובים (תענית כט, א).

2.

ראו תלמוד ירושלמי, ראש השנה ג, ח, באשר לעמלק כאשר במלחמתו נגד בני ישראל השתמש בחיילים שבאותו יום חגגו את יום הולדתם, כדי שיהיה להם יתרון אסטרולוגי על פני האויב.

3.

תלמוד, פסחים דף קיג.

4.

מדרש רבה, איכה ג.

5.

אולם יש להעיר כאן, שלא כל הרבנים האמינו באמת שבאסטרולוגיה. למעשה, הרמב"ם, פילוסוף היהדות הדגול (רבי משה בן מיימון, 1138–1204), טען כי לאסטרולוגיה אין כל תוקף שהוא. ראו "איגרת תימן", פרק ג, וכן פרשנותו למשנה, עבודה זרה ד, ז.

לוי ברקמן
כל הזכויות שמורות. אם נהנית מהתוכן בעמוד זה, תוכל להפיץ אותו הלאה בהתאם לתנאי השימוש שלנו.
 דוא"ל
כתוב תגובה
סדר לפי:
1 תגובה
1000 תווים נשארו
טליה 3 יולי 2014

ע"פ הנאמר כאן, מתחזקת אצלי ההבנה שאין כל בעיה ללמוד אסטרולוגיה כמדע.

להפך: האסטרולוגיה מחזקת את הוכחת כוח הבורא בבריאה, והתבוננות בכוחות שה' טבע בכוכבים, גורמת להתפעלות עצומה והבנה שהכל מסודר ומדוייק מאיתו יתברך, ולהפנמה שכל פרט שאנחנו עוברים במהלך חיינו מושגח ומרצונו, ולכן עלינו 'לשחרר' ולהרפות ולהפנים שה' מסדר הכל, ואז עבודת התפילה יכולה להפוך ביתר קלות מבקשה ודרישה מה' שימלא משאלות ליבינו ע"פ צרות עיניינו, לבקשה שה' יעשה כטוב בעיניו.

מנין לכותב המאמר שסביר לוודאי שאין קשר בין האסטרולוגיה המוצגת כיום באינטרנט, לבין מדע האסטרולוגיה אשר נזכר בתלמוד?

בנוסף, לא ראיתי כאן התייחסות ללמידת מדע האסטרולוגיה ככלי לאיבחון ולניתוח האישיות ומצב העולם, האם זה מותר/אסור ומה הטעם.

בעייני, התוכן כאן לא מספיק ממצה מעמיק ומספק, ואף חיזק אצלי את התחושה שאין פסול בלימוד אסטרולוגיה. השב