כתוב לנו

ראשונים

ראשונים

4800-5160

 דוא"ל
הוא כתב פירוש מקיף על התורה ועל התלמוד; הוא לא בוש לומר "לא ידעתי", ובפרשנותו המיוחדת הצליח להגיע הן ללומד המתחיל והן לזה המעמיק