הנה טיפ:
הזן את כתובת הדוא"ל שלך, ובכל שבוע תקבל מגזין מרתק ומעשיר, עם סיפורים ומאמרים שתאהב. וזה בחינם.
אה, ואל תשכח לעשות לייק לדף הפייסבוק שלנו!
כתוב לנו

פסולי המוקדשין

פסולי המוקדשין

 דוא"ל

הלכות פסולי המוקדשין - הקדמה

הלכות פסולי המוקדשין יש בכללן שמונה מצות שתי מצות עשה ושש מצות לא תעשה וזה הוא פרטן:

(א) שלא לאכול קדשים שנפסלו או שהוטל בהם מום (ב) שלא לאכול פגול (ג) שלא יותיר קדשים לאחר זמנם (ד) שלא יאכל נותר (ה) שלא יאכל קדשים שנטמאו (ו) שלא יאכל אדם שנטמא הקדשים (ז) לשרוף הנותר (ח) לשרוף הטמא

וביאור מצות אלו בפרקים אלו:

דף זה מופיע בשפות אחרות