הנה טיפ:
הזן את כתובת הדוא"ל שלך, ובכל שבוע תקבל מגזין מרתק ומעשיר, עם סיפורים ומאמרים שתאהב. וזה בחינם.
אה, ואל תשכח לעשות לייק לדף הפייסבוק שלנו!
כתוב לנו

ביאת המקדש

ביאת המקדש

 דוא"ל

הלכות ביאת המקדש - הקדמה

הלכות ביאת המקדש יש בכללן חמש עשרה מצות שתי מצות עשה ושלש עשרה מצות לא תעשה וזהו פרטן:

(א) שלא יכנס כהן שכור למקדש (ב) שלא יכנס בו כהן פרוע ראש (ג) שלא יכנס בו כהן קרוע בגדים (ד) שלא יכנס כהן בכל עת להיכל (ה) שלא יצא כהן מן המקדש בשעת העבודה (ו) לשלח טמאים מן המקדש (ז) שלא יכנס טמא למקדש (ח) שלא יכנס טמא להר הבית (ט) שלא ישמש טמא (י) שלא ישמש טבול יום (יא) לקדש העובד ידיו ורגליו (יב) שלא יכנס בעל מום להיכל ולמזבח (יג) שלא לעבוד בעל מום (יד) שלא יעבוד בעל מום עובר (טו) שלא יעבוד זר

וביאור מצות אלו בפרקים אלו:

דף זה מופיע בשפות אחרות