כתוב לנו

ספר זמנים

ספר זמנים

 דוא"ל

בשם ה', אל עולם (בראשית כא,לג).

נחלתי עדוותיך, לעולם: כי ששון ליבי, המה (תהילים קיט,קיא).

ספר שלישי והוא ספר זמנים

הלכותיו עשר, וזה הוא סידורן: הלכות שבת, הלכות עירובין, הלכות שביתת עשור, הלכות שביתת יום טוב, הלכות חמץ ומצה, הלכות שופר וסוכה ולולב, הלכות שקלים, הלכות קידוש החודש, הלכות תענייות, הלכות מגילה וחנוכה.

דף זה מופיע בשפות אחרות