כתוב לנו

ניגון הבעל שם טוב

ניגון הבעל שם טוב

 דוא"ל
אודיו | 3:14
ניגון שמחה 1
ניגון חסידי שמח המסיר את עול טרדות היומיום ומרענן את הנשמה באור תורה ושמחה חסידית.
אודיו | 7:40
אלו ואלו
"אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא ישוב וימחל לו" (מסכת סוכה, דף נג). ניגון חסידי מרגש זה חובר על-ידי חסידי חב"ד והמסר: גם החוטא יכול לשוב בלב שלם.
רבי ישראל בעל שם טוב היה מייסד תנועת החסידות. תורתו ממשיכה להתפשט בכל קצוות העולם.
אודיו | 4:58
ימין השם
"ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל" (תהילים קיח). מגגינה שחוברה על-ידי האדמו"ר השלישי מחב"ד, רבי מנחם מענדל ה"צמח צדק", המבטאת אמונה וביטחון בבורא העולם.
אודיו | 3:48
צמאה, צמאה
"צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי" (תהילים סג). ניגון זה מורכב משני חלקים: בראשון, ביטוי הנשמה המתגעגעת לחסות בצל הבורא. השני גוער ביצר הרע (בתרגום חופשי מרוסית): מה לך סוחר טיפש! אינך בא לקנות, אינך בא למכור, אלא רק לגרום בעיות! האדם גוער ביצר הרע שלא 'קונה', רוכש לעצמו מצוות, ולא 'מוכר', מסייע לאחרים לעשות אותם, אלא רק גורם בעיות ומנסה להפריד בין לבבות ישראל והאלוקים.
ניגון אותו שרים החסידים בעת 'התוועדות', התכנסות חסידים המוקדשת לעידוד איש את רעהו בעבודת הבורא. את הניגון שרו חסידי חב"ד הראשונים, לפני כ-200 שנה.
אודיו | 3:21
ניגון ריקוד
ניגון שמח המרומם את הרגליים במחול. הניגון חובר על-ידי חסידים בעיר ניקולייב, עיר הולדתו של הרבי.
אודיו | 7:06
ניגון מרוסטוב
בטרם היה פותח הרבי מליובאוויטש זי"ע באמירת 'מאמר חסידות', היו החסידים שרים ניגון זה, החודר אל הלב ומעורר את הנפש. ניגון זה היה חביב על רבי שלום דובער שניאורסאהן, הרבי החמישי מליובאוויטש.
"אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו"! (מתוך תפילת הבוקר). המנגינה שחוברה לניגון הולמת יפה את רוח הדברים: השמחה והאושר להשתייך לעם היהודי. הניגון חובר על-ידי המלחין החסידי המפורסם הרב אהרן חריטונוב.
"כאייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוקים! צמאה נפשי לאלוקים, לא-ל חי: מתי אבוא ואראה פני אלוקים"? (תהילים מב). כשם שהאייל כמה למים, כך כמהה הנשמה היהודית ליוצרה. וניגון זה מבטא היטב את כמיהתה של הנשמה.
אודיו | 4:07
ניגון שמחה 2
ניגון שמחה, המיוחס אף הוא לחסידי העיר ניקולייב שבאוקראינה.
אודיו | 4:30
מחרוזת
מחרוזת שירים ושירי לכת ('מארשים') חסידיים