כתוב לנו

הופ קוזאק!

הופ קוזאק!

 דוא"ל
אודיו | 4:05
ניגון שמחה 1
ניקולייב שבאוקראינה, עיר הולדתו של הרבי מליובאוויטש זי"ע, התברכה בחסידי חב"ד בעלי כשרון מוזיקלי. ה'ניגונים' מניקולייב מפורסמים בשל אופיים הלבבי-נשמתי.
אודיו | 4:16
עסן עסט זיך
מתוך געגועים לעליה בעבודת הבורא, שר החסיד את השיר הבא (בתרגום מאידיש:) מדוע מרגיש אני טעם באכילה ובשתיה, ואילו בתפילה איני מרגיש טעם?
אודיו | 4:34
הופ קוזאק!
מנגינה עליצה זו מיוחסת למסירות נפש של אדמו"ר חסידי להציל חיי יהודי מסכן. וזהו הסיפור: מעשה בחוכר שלא יכל לשלם את דמי השכירות, והושלך על ידי הפריץ לכלא. היה עליו לעמוד בתחרות ריקוד, ובאם ייכשל יוצא להורג. ה"סבא משפולי" התחלף בחשאי עם היהודי החלש והמעונה מישיבה ממושכת בכלא. על-פי המסורת, תחרות הריקוד - בה ניצח הסבא משפולי - נערכה לצלילי שיר זה.
ניגון המבטא את געגועי הנשמה להתקרב ליוצרה. ניגון זה הוא אחד מני רבים אותו שרים חסידי חב"ד בשבתות ובימים טובים, בהם הנשמה נמצאת בדרגה נעלית יותר מימות החול.
אודיו | 4:04
ניגון שמחה 2
בניגון זה ניתן לשמוע את התפרצות השמחה של החסיד תוך כדי התקדמותו במעלות עבודת הבורא והזיכוך העצמי.
אודיו | 5:17
א-לי אתה
"א-לי אתה ואודך, אלוקיי ארוממך" (תהלים פרק קיח). למילים עתיקות אלו של דוד המלך נעים זמירות ישראל, חוברה מנגינה על-ידי רבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד חסידות חב"ד. נוהגים לשיר ניגון חבד"י קלאסי זה גם בתום עריכת סדר של פסח.
אודיו | 3:34
ניע זשוריצי
"אל דאגה חבריא מה יהיה איתנו: עוד מעט נגיע אל בית המרזח, שם לא יחסר וודקה". חסידי האדמו"ר האמצעי, רבי דובער שניאורסאהן, חיבבו במיוחד שיר זה. החבריא הלא הם החסידים; בית המרזח, הלא הוא בית מדרשו של הרבי; והוודקה מסמלת את תורת החסידות, ממנה ישתו החסידים לרוויה כאשר יגיעו אל רבם.
אודיו | 5:27
אך לאלוקים
"אך לאלוקים דומי נפשי, כי ממנו תקותי; אך הוא צורי וישועתי, משגבי לא אמוט" (תהלים סב). ניגון המחמם את הלב ומרומם את המאזין משגרת ימות החול.
אודיו | 3:19
ניגון שמחה 3
"עבדו את ה' בשמחה", אומר הפסוק - והחסיד משתדל לקיים זאת בכל לבו.
אודיו | 7:04
הנרות הללו
"הנרות הללו שאנו מדליקין... על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך" (מתוך התפילה לאחר הדלקת נרות חנוכה). ניגון חסידי עתיק זה ששרו תלמידי ישיבת ליובאוויטש, עדיין מאיר את אור החנוכה באלפי בתים ברחבי העולם.
אודיו | 4:50
ניגון שמחה 4
ניגון שמחה חסידי נוסף.
אודיו | 3:18
צמאה לך נפשי"
"צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי, בארץ ציה ועיף בלי מים. כן בקודש חזיתיך, לראות עוזך וכבודך". ניגון זה, המיוחס לאדמו"ר הזקן, מבטא היטב את זעקת הנשמה הנמצאת בגלות לראות את עוזו וכבודו של האלוקים.