כתוב לנו
הימים שבין שבעה עשר בתמוז ותשעה באב, מכונים בשם "שלושת השבועות או "בין המצרים". במשך תקופה זו עם ישראל מתאבל על חורבן בית-המקדש, על הגלות שבאה בעקבות החורבן, ומשתדל לתקן את מעשיו כדי לזכות לבנין בית-המקדש השלישי, שיבנה במהרה בימינו.

הרבי מליובאוויטש זי"ע קרא לנצל ימים אלו להוספה בלימוד תורה ובעשיית מעשי טוב וחסד. "ציון במשפט תפדה, ושביה בצדקה" הוא ציטט את הנביא ישעיה.

לפניכם מבחר סיקורים היסטוריים, מאמרים, הלכות ומנהגים וסיפורים הקשורים לתקופת אבל זו. אנו מקווים כי תפיקו מהם את מירב התועלת.

קישורים מהירים: שבעה עשר בתמוז: כניסת ויציאת הצום תשעה באב: כניסת הצום | יציאת הצום
שפות נוספות: Français | Español | English | Русский | Deutsch
חמש פורענויות אירעו בו
אמר להם השטן: משה רבכם, היכן הוא? אמרו לו: עלה למרום. אמר להם: כבר חלפו שש שעות! – ולא השגיחו עליו. – מת! – ולא השגיחו עליו. הראה להם דמות מיטתו
מראש חודש אב עד לשעות הצהריים של י' באב אנו מציינים את "תשעת הימים", תקופת אבלות על חורבן בית המקדש הראשון והשני
הדינים והמנהגים
תשעה באב הוא יום בו אנו נוהגים כאבלים. כאן תוכלו לקרוא על דיני האבלות וכן על המנהגים המיוחדים של יום זה
תשעה באב הוא יום של פורענות ועצב לעם ישראל.
על חורבן, עצב וציפיה לגאולה
אבל, חורבן, בניה מחדש: מה זה אומר לנו?
מאורעות טראגיים שאירעו בימי בין המצרים
מדור מיוחד עם מאמרים, סיפורים וסיור וירטואלי בבית המקדש.