כתוב לנו

היום שנים עשר יום לעומר

היום שנים עשר יום לעומר

הוד שבגבורה

 דוא"ל

תוצאות ביקורת שאינה נעשית מתוך ענוה הן צפויות מראש. האסונות הגדולים ביותר קורים כתוצאה מאנשים גאותנים ששופטים אחרים .

שאלות לבחינה עצמית

האם אני גאותן בשם הצדק (מה שאני מכנה בשם צדק)? האם אני מרגיש נעלה בכך שאני שופט אחרים? מה בדבר ילדיי, תלמידיי?

שופט חייב להיות האדם הכנוע ביותר, ביודעו שהוא יושב על כס המשפט שלא בזכותו אלא מאחר שה' העניק לו סמכות לכך.

האתגר היומי

בטרם תשפוט אחרים, הבטח לעצמך שאינך פועל ממניעים אישיים ושאינך משוחד.

סימון יעקבסון תרגום ועריכה: נעמי גבירץ
מתוך הספר "ספירת העומר - תיקון המידות". מוגש באדיבות בית חב"ד עמק יזרעאל. ניתן לרכוש את הספר בספריית היכל מנחם ירושלים: 02-5384928 באם הנך מעוניין לפרסם מאמר זה בספר, עיתון או ע"ג האינטרנט, אנא פנה בדוא"ל ל: vvvvv@bezeqint.net
כל הזכויות שמורות. אם נהנית מהתוכן בעמוד זה, תוכל להפיץ אותו הלאה בהתאם לתנאי השימוש שלנו.
 דוא"ל
הוסיפו תגובה
1000 תווים נשארו