כתוב לנו
מהי כשרות?... מדוע לאכול כשר?... כשרות על רגל אחת... מהן החיות הכשרות... הפרדת בשר וחלב... חלב וביצים... שחיטה... בדיקה וניקור... הסרת הדם... פירות ירקות ודגנים... חלב ישראל... יין, לחם ומזון מבושל... תקנת האחד חלקי שישים... המטבח הכשר... תעודת כשרות... לאכול כיהודי... ועוד

כשרות

כשרות

צעד אחר צעד

 דוא"ל
המילה העברית "כשר" משמעותה "מתאים, ראוי". חוקי הכשרות מגדירים את דברי המאכל הראויים לאכילה עבור היהודי
שמירת כשרות היא מצווה, כלומר הוראה אלוקית וקשר עם הקב"ה. אנו אוכלים כשר משום שכך ציווה עלינו השם לעשות
בשר, חלב, ביצים, פירות וירקות
כיצד לדעת איזו חיה כשרה ואיזו אסורה באכילה
לעולם אין לערב בשר עם חלב. יש לייחד מערכות כלים נפרדות ולשמור על זמן המתנה בין ארוחה חלבית לארוחה בשרית
מה שבא מחיה כשרה הוא כשר, מה שבא מחיה שאינה כשרה אינו כשר
הקביעה שחיה מסוימת היא ממיני החיות הכשרות היא רק הצעד הראשון
לאחר השחיטה יש לוודאות שהחיה איננה "טריפה"
הדם אסור באכילה. לפיכך, יש לוודאות שהבשר נקי מדם
על הפירות ועל הירקות
"חלב ישראל" פירושו שיהודי נכח בשעת החליבה, כדי לוודאות שהחלב אכן בא מבהמה כשרה
מהי "פת ישראל"? ומהו "בישול עכו"ם"?
אפילו כמות מזערית יכולה להפוך את המאכל כולו ללא כשר
כיצד לנהל מטבח כשר
הדרך היחידה לוודאות שהאוכל אכן כשר
לאכול כשר פירושו גם לאכול עם מודעות
לאחר הסעודה, מודים לבורא העולם על טובו וחסדו
גם לפני האכילה, יש להודות למי שאמר והיה העולם
התורה אינה דוגלת בסגפנות ובהכחשה עצמית
היהודי אוכל לא רק להשביע את רעבונו - אלא על מנת לשמש את קונו