הנה טיפ:
הזן את כתובת הדוא"ל שלך, ובכל שבוע תקבל מגזין מרתק ומעשיר, עם סיפורים ומאמרים שתאהב. וזה בחינם.
אה, ואל תשכח לעשות לייק לדף הפייסבוק שלנו!
כתוב לנו

הלכות בית הבחירה לרמב"ם עם פירוש הרב עדין אבן ישראל

הלכות בית הבחירה לרמב"ם עם פירוש הרב עדין אבן ישראל

 דוא"ל

אנו שמחים להציג בפניכם את הלכות בית הבחירה לרמב"ם, יחד עם פירושו של הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ).

לימוד דיני בית המקדש איננו לימוד סתם; במדרש (תנחומא צו, יד) נאמר:

"אמר לו הקדוש ברוך הוא (ליחזקאל הנביא): גדול קרייתה בתורה כבנינה. לך אמור להם ויתעסקו לקרות צורת הבית בתורה, ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה, אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקין בבניין הבית".

אכן, במשך הדורות עסקו חכמי ישראל בדיני בית המקדש, צורתו וכליו. אך דומה שמלבד המסכתות העוסקות בנושא בתלמוד, הספר הראשון שסיכם דינים אלו בצורה ברורה ונגישה לכל אדם היה הרמב"ם, רבי משה בן מימון, בספרו "משנה תורה".

פירושו של הרב עדין אבן ישראל, המשובץ בתוך דברי הרמב"ם, מאפשרים לימוד קל ונוח לכל אדם. האיורים המובאים כאן אף הם ממחיזים את צורת בית המקדש וההלכות השונות.

תודתנו נתונה מעומק הלב למכון שפע, פרוייקט הרמב"ם היומי והוצאת קורן על עבודתם המסורה ועל נדיבותם.

יהי רצון שנזכה לעסוק בלימוד "צורת הבית", ובשכר זה נזכה לבנייתו בקרוב בימינו ממש.

בפרק זה: מצוות בניית מקדש ותיאור המקדשים שהיו, עיקרי מבנה המקדש וכליו, בניית המקדש, בניית המזבח ועשיית הכלים
בפרק זה: המזבח, מקום המזבח ודיוק מידותיו, מידות המזבח וחלקיו, היסוד, הכבש ואופן בניית המזבח והדברים המעכבים בו
בפרק זה: המנורה, השולחן, מזבח הקטורת והכיור
בפרק זה: קודש הקדשים והפרוכת, מידות ההיכל, פתחי ההיכל והאולם, כתלי הבית והתאים ועליית ההיכל והגגות
בפרק זה: הר הבית וחומותיו, העזרה, עזרת נשים, בית המוקד, העזרה וחלקיה והלשכות שבעזרת ישראל
בפרק זה: המפלסים השונים והמדרגות ביניהם, לשכות הר הבית וקדושתן, הרחבת תחומי ירושלים והעזרה ונצחיות קדושת המקדש וירושלים
בפרק זה: מורא המקדש, הקלת ראש כנגדכיוון המקדש, איסור עשיית דוגמה של המקדש וכליו, קדושת מחנה ישראל, לווייה ושכינה ודרגות הקדושה בארץ ישראל ובמקדש
בפרק זה: מצוות שמירת המקדש, מקומות השמירה, הממונה על השמירה וסדר התחלת העבודה בשחר.
הוסיפו תגובה
1000 תווים נשארו