כתוב לנו

3 שאלות ותשובות על ספר הזוהר

3 שאלות ותשובות על ספר הזוהר

 דוא"ל

כמה חלקים בספר הזוהר?

הזוהר כולל שלושה חלקים: זוהר מסודר לפי פרשיות התורה; תיקוני זוהר, הכולל שבעים פירושים למילה 'בראשית', וזוהר חדש.

חלק הזוהר עצמו מורכב מכמה חלקים: "רעיא מהימנא", חיבור על תרי"ג מצוות כפי ששמע רבי שמעון בר יוחאי מנפש משה רבנו; מדורי "אידרא" שונים – סודות ומאמרים שנאמרו בכינוס החבורה הקדושה של רשב"י; "היכלות דרשב"י", המתארים את המתרחש בעולמות העליונים; "סתרי תורה" על ספר בראשית, "ספרא דצניעותא" ו"מדרש הנעלם".

האם רשב"י חיבר עוד ספרים?

"שמעתי ממהר"ם הלוי יפה, שרשב"י חיבר ספרים מִסְפַּר כ"ב אותיות: ספר האורה, ספר הברכה וכו'. אך לנו לא נגלה רק אות הזי"ן (ספר הזוהר) – וגם לא נגלה כולו, רק אפס קצהו" (בשם אדמו"ר הזקן בעל התניא, ב'לקוטי רשימות ומעשיות' למשפיע ר' גרונם אסתרמן נ"ע).

אילו סגולות בלימוד הזוהר?

בקהילות ישראל מקובל לעסוק באמירת הזוהר וה'תיקונים', אף ללא הבנה. כך כותב אדמו"ר הזקן (המאמרים הקצרים, תקעא): "מי שהוא בעל עסק גדול, יהיה רוב לימודו בזהר הקדוש, אף כשאינו מבין, כי מה אכפת ליה שאינו מבין, אפילו הכי הוא סגולה".

תלמידו הגדול של האדמו"ר הזקן, הצדיק רבי יצחק אייזיק מהומיל, כותב משמו (חנה אריאל, שמות, סד): "וכמו ששמענו בפירוש מפי אדמו"ר הזקן בליאזני, שיש בחינת טמטום המוח וכו', ולזה מועיל קריאת דברי הזוהר הקדוש אף דלא ידע מאי קאמר".

כל הזכויות שמורות. אם נהנית מהתוכן בעמוד זה, תוכל להפיץ אותו הלאה בהתאם לתנאי השימוש שלנו.
 דוא"ל
כתוב תגובה
סדר לפי:
3 תגובות
1000 תווים נשארו
שלמה י-ם 25 מאי 2017

מה זה לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכנתיה?צריך לאחד את הקב״ה עם השכינה? למה הם לא אחד אלא שניים שצריך לאחד אותם???
שמע ישראל .....השם אחד. השב

אמירה קיי יהוד 12 מאי 2017

שלום , האם יש שעור בספר הזוהר שאוכל להשתתף בו באזור יהוד סביון קרית אונו ? תודה אמירה השב

שלמה הרצליה 7 מאי 2017

ברוכים תהיו הזוהר ולומדיו סביב השעון הנחשבים יותר ללמוד פנימיות התורה *הקדושה* הם הם מחישים את הגאולה מיד כאן ועכשיו אמן *****ממליץ להמשיך להביא מאמרים מהזוהר יום יום *
שמירה גדולה לכל עם ישראל הקדושים ולביאת משיח צדקנו מיד אמן * השב