כתוב לנו

מקווה וטהרת המשפחה

מקווה וטהרת המשפחה

 דוא"ל
רבקה סלונים תוביל אתכם צעד אחר צעד להבין את משמעות המקווה ומטרתו.