כתוב לנו

אלף מטבעות של שקל

אלף מטבעות של שקל

 דוא"ל

שאלה למחשבה: שמעון רוצה לתרום אלף שקל לצדקה. האם עדיף שהוא יתן את כל הסכום בפעם אחת, או לחלק זאת לאלף מטבעות של שקל?

בפרק ג מפרקי אבות נאמר: "הכול לפי רוב המעשה."

הרמב"ם בפירושו על המשנה מסב את תשומת ליבנו לעובדה שלא כתוב "הכול לפי גודל המעשה" אלא "לפי רוב המעשה." כלומר, לא חשוב רק כמה אנחנו נותנים אלא איך אנחנו נותנים. הרבה מעשים = יותר מצוות, ולכן עדיף לתת את הסכום בפעמים רבות.

מדוע עדיף לתת אלף שקל באלף מטבעות של שקל? פשוט מאוד. כשאתה תורם פעם אחת לצדקה, גם אם זה סכום גדול, בסופו של דבר תרמת רק פעם אחת. אם תתרום אלף פעמים לצדקה, גם אם זה סכום קטן, התרגלת לתרום; מידת הנדיבות הפכה להיות חלק מחייך.

בלשונו של הרמב"ם: "כשייתן האדם אלף זהובים בבת אחת, לא תעלה בידו מידת הנדיבות בזה המעשה האחד הגדול כמו שמגיע למי שהתנדב אלף זהובים באלף פעמים... מפני שזה כפל מעשה הנדיבות אלף פעמים והגיע לו קניין חזק."

וקיימת סיבה נוספת.

אנו יודעים שכל מצווה שאנו מקיימים בעולם הגשמי משפיעה בעולמות הרוחניים, היא יוצרת שפע אלוקי חדש שזורם עד לעולמנו זה. לכן, מצווה אחת היא שפע אחד, מצוות רבות מביאות השפעות רבות.

יהי רצון שנוכל תמיד לתרום לצדקה ולתרגל את מידת הנדיבות והחסד.

כל הזכויות שמורות. אם נהנית מהתוכן בעמוד זה, תוכל להפיץ אותו הלאה בהתאם לתנאי השימוש שלנו.
 דוא"ל
כתוב תגובה
סדר לפי:
5 תגובות
1000 תווים נשארו
חיה קשתי רמלה 7 אוגוסט 2014

צדקה. נהדר. חשוב לדעת. השב

אנונימי תל-אביב 3 אוגוסט 2014

תיקון טעון אבקש לתקן את הסכום שהצעתי בתגובה שלי הרשומה מטה מיום 29.7.14. במקום 18 אגורות צריך להיות שקל ושמונים אגורות. פשוט טעיתי בהדפסה. ואז בחישוב שקל ושמונים אגורות כפול 40 יום זה יוצא 72 ש"ח כמניין חסד. השב

מתמטיקאי 2 אוגוסט 2014

אתה טועה בחשבון. זה יוצא 7 שקל ועשרים אגורות ולא 72 ש"ח!!! השב

אנונימי 30 יולי 2014

זה לא משנה כמה הסכום או כמה פעמים- משנה כמה נפשות הצלת או לכמה יהודים עזרת בתרומה! ההרגל של לתת הרבה פעמים הוא רק כדי להרגיל את האדם לצדקה,
אך העזרה במהותה היא עד כמה עזרת! או לכמה אנשים עזרת!
זאת המהות.
מאמר כזה יש לפרסם עם סייג- אתם יכולים להחליש אנשים שתורמים סכומים גדולים או שמסייעים בתרומות חד פעמיות. וחבל....
וידוע בחסידות כי לעיתים על מעשה אחד ויחיד זוכה אפילו לכל חיי עולם הבא!
יהי רצון שיזכנו הקב"ה ברוב מצוות. השב

אנונימי תל-אביב 29 יולי 2014

אפשר גם 10 אגורות אכן כך. כמה שיותר תורמים ולא חשוב כמה, מתגל את האדם לתרום.

דרך נוספת היא לתרום בקופת צד'קה בבית. במקום לתרום שקלים אפשר 10 אגורות ואפשר כמה פעמים ביום ובזה האדם תורם הרבה יותר פעמים. ואפשר לתרום לעילוי נשמת צדיק כלשהו ואז הוא ישפיע שפע לברכות לתפילות ולבקשות.

דוגמא טובה להשפיע ולזכות בחסד היא:
הדלקת נר לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס.
ולומר: אלה דמאיר עננא - ג"פ
ולתרום בקופה כל יום 18 אגורות. ורצוי מעשרות במשך 40 יום רצוף. בשבת במוצאי שבת, ולבקש הבקשה. בסיום ה-40 יום יהיה בקופה סכום של 72 שקל כמניין חסד. ואת הכסף לתרום. וכך ניתן למשוך את החסד ע"י מצוות הצדקה. אפשר לחזור שוב על אותה מצווה אחרי 40 יום. כמובן בתרומה נוספת. השב