כתוב לנו

תאריכים מיוחדים לחסידי חב"ד

תאריכים מיוחדים לחסידי חב"ד

 דוא"ל
האשמה מגוחכת נוספת היתה כי מידות בית מדרשו של רבי דובער בליובאוויטש זהות למידות בית המקדש בירושלים
על "ראש השנה לחסידות" - חג הגאולה
יתירה מכך, רבי שניאור זלמן ייסד את חסידות חב"ד – פילוסופיה, מערכת לימוד, התבוננות ושיפור אישי שהפכה את המונחים המיסטיים המופשטים לברי השגה
האתגרים שעמדו בפני הרבי וחותנו היו שונים לחלוטין, אך הרבי בענוותנותו הגדיר את עצמו כממשיך דרכו של חותנו. כאשר היה מדבר על הצלחת הפעולות להפצת היהדות ברחבי העולם, היה מייחס אותם לחמיו
על האירועים, המאסר ושחרורו של רבי יוסף יצחק שניאורסאהן
הפעילות הייתה כרוכה בסכנת חיים של ממש; פעמים רבות נעצרו שלוחיו של הרבי, נאסרו, הוגלו ואף נורו למוות. אך זמן קצר לאחר-מכן היה שולח הרבי נציג נוסף
יום הסתלקותו של הרבי מליובאוויטש זצ"ל
מדור מיוחד לרגל יום ההילולא של הרבי מליובאוויטש זצ"ל, החל מדי שנה בג' בתמוז. מה עושים ביום זה? ועוד מאמרים בנושא
ומה מיוחד כל-כך ביום זה
עד לפני עשרות שנים, לו הייתם נכנסים לעיירה במזרח אירופה והייתם מבקשים להתפלל בבית-כנסת, סביר להניח שהייתם נדרשים להצהיר במה אתם עוסקים
דף זה מופיע בשפות אחרות