כתוב לנו

לפי נושאים

לפי נושאים

 דוא"ל
פתגמים מן המקורות על חשיבות ומעלת נתינת צדקה וגמילות חסד
מדוע הוגלו ישראל? מהי הגלות הקשה ביותר? ועוד פתגמים על גלות
פתגמים מן התלמוד, המדרשים ועוד על מעלת התשובה.